Ammerudhellinga 47

Kundens firmanavn: Omsogsbygg Oslo KF – prosjekt pågår

Entrepriseform: Generalentreprise

Beskrivelse: Arbeidene omfatter Riving tømning snekker, murer, maler gulvlegger og tekniske fag som elektro, Rørlegger og Ventilasjon.
Ammerudhellinga 47 ligger sentralt plassert i innsatsområdet til områdeløft Ammerud. Bygget inneholder i dag ungdomsklubb, åpen barnehage, kontorplasser og møtelokaler for ungdomsprosjekter, Oppsøkende team, ICDP-veileder og et team med språk-pedagoger.
I forrige Groruddalssatsing fikk Ammerudhellinga 47 en vellykket oppgradering av uteområdene. Ammerudhellinga 47 blir nå oppgradert innvendig gjennom prosjektet «Ammerud aktivitetshus for lokalsamfunnet». Hovedgrepet i prosjektet er å åpne opp arealet i midten av bygget for å gi en ny storsal med tilknyttet kjøkken.
I ombyggingsprosjektet «Ammerud aktivitetshus for lokalsamfunnet» får huset en storsal og en omdisponering av lokaler som legger opp til bruk som samlingssted. For å utnytte potensialet i huset enda bedre ser vi behov for å gjøre noen flere grep for ombygging og rehabilitering.

Facebook
Facebook
Instagram