Nordgar’n Borettslag på Skedsmo

Nordgar’n Borettslag på Skedsmo

For Nordgar’n Borettslag på Skedsmo, bytter vi kledning, vinduer, ytterdører og balkonger. Alle hus blir i tillegg malt. Nordgar’n Borettslag består av 35 andeler fordelt over 23 bygg. Prosjektet gjøres i samarbeid med Bori Utbygging AS og går fra april til september 2021.

Nordgar’n Borettslag

Facebook
Facebook
Youtube
Instagram