Oslo Politihus – kontor og lager

Oslo Politihus – kontor og lager

For Oslo Politihus bygger vi om et lokale til kontor og lager. Eide Entreprenør er totalentreprenør og har i tillegg ansvaret for prosjekteringen. Lokalet er på ca. 550 m2 og det skal etableres toaletter, arkivlager og kontorer. Statsbygg er byggherre og arbeidene ferdigstilles i desember 2021.

politihus

Facebook
Facebook
Youtube
Instagram