Rehab/ombygging

Prosjekt: Radiohuset barnehage

Kundens firmanavn: Omsorgsbygg OSLO KF

Beskrivelse: Radiohuset er oppført i 1929 og er vernet etter PBL den 29.08.2012. Med unntak av trapperom mot sør, har bygget behov for fullstendig rehabilitering. Samtlige tekniske anlegg er utdaterte og skal skiftes i sin helhet. Eksisterende tilbygg på fasade sørøst skal rives og nytt inngangsparti skal bygges i samme posisjon. Nytt teknisk rom skal etableres utenfor bygget – som en kjelleretasje til ny utebod.
Bygget er i dag ikke sprinklet. Ny løsning inkluderer fullsprinkling av bygget. Offentlige ledninger i umiddelbar nærhet har tilstrekkelig vanntrykk. Nytt varmeanlegg basert på bergvarmebasert varmepumpe skal etableres. Bygget har i dag ikke heis, ny heis skal etableres ved trapperom i sør for å tilfredsstille krav til universell adkomst.

Type bygg: Ombygging til Barnehage

Prosjekt: Vaktmesterkompaniet(Professor birkelandsvei 21)

Kundens firmanavn: Vaktmesterkompaniet

Beskrivelse: Dette var et næringslokale som ble bygget om til hybler for Vaktmesterkompaniet sine ansatte. Ovennevnte kontrakt omhandlet kun ombygging i 1. etasje. Det ble utført tilsvarende ombygginger i 2., 3., og 4. etasje. Samlet kontraktsum for alle arbeider var på 33.000.000,- eks. mva.

Type bygg: Ombygging fra kontorlokaler til hybler

Facebook
Facebook
Instagram