Prosjekt : Øveriet Oslo

Øveriet Oslo.

Vi har bygget 7 øvingsrom for Øveriet Oslo. Øvingsrommene er for ulike musikalske sjangre, hvor det settes høye krav til lyd, luft, temperatur og CO2. Lokalene skal være egnet som øvingslokaler uten at ett øvingsrom skal kunne være til sjenanse for et annet øvingsrom. Rommene stiller særdeles høye krav til lyd og de har derfor blitt bygget som «rom-i-rom». Tilstøtende vegger, gulv og tak er ikke i kontakt med rommene. Tekniske anlegg er også bygget slik at de ikke er i kontakt med vegger, gulv og tak. I tillegg ble det bygget flere lagerrom og en flott sosial fellessone inkludert kjøkken.
Det kreves høy kompetanse og dyktighet for å bygge slike rom. Denne kompetansen har Eide Entreprenør opparbeidet seg ved at de tidligere har bygget 60 øvingsrom for Øveriet AS.