Rehab / Ombygging

Prosjekt: Radiohuset Barnehage

Kundens firmanavn: Omsorgsbygg OSLO KF – prosjekt pågår

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse:Radiohuset er oppført i 1929 og er vernet etter PBL den 29.08.2012. Med unntak av trapperom mot sør, har bygget behov for fullstendig rehabilitering. Samtlige tekniske anlegg er utdaterte og skal skiftes i sin helhet.
Eksisterende tilbygg på fasade sørøst skal rives og nytt inngangsparti skal bygges i samme posisjon. Nytt teknisk rom skal etableres utenfor bygget – som en kjelleretasje til ny utebod.
Bygget er i dag ikke sprinklet. Ny løsning inkluderer fullsprinkling av bygget. Offentlige ledninger i umiddelbar nærhet har tilstrekkelig vanntrykk. Nytt varmeanlegg basert på bergvarmebasert varmepumpe skal etableres. Bygget har i dag ikke heis, ny heis skal etableres ved trapperom i sør for å tilfredsstille krav til universell adkomst.